Flying Tiger CSR-workshop 2020 - Shanghai

Flying Tiger CSR-seminarium 2020 hölls i Shanghai den 27 oktober. SOM de 20 bästa leverantörerna av kvalitet är vi mycket hedrade över att delta i detta seminarium.

Seminariet fokuserade på de två teman produktionsöverensstämmelse och kvalitetskontroll. Genom denna utbildning har deltagarna en bättre förståelse för köparens krav, vilket har gett stor hjälp för att betjäna kunder. Under hela seminariet betonade köparen humanitärism och miljöskydd. Vi har mer än tio års erfarenhet av service till europeiska och amerikanska kunder. Vi är väl medvetna om vikten av miljöskydd. Vi följer strikt miljöskyddskraven, ökar fabrikens begränsningar och ser till att varje produkt vi exporterar uppfyller kundernas krav.

Mötet avslutades i en avslappnad och trevlig atmosfär. Tack för utsökt lunch och eftermiddagste. Genom detta möte stärkte deltagarna sin förståelse för kunderna, vilket är till stor hjälp för att förbättra säljarnas förmåga och möta kundernas behov. Låt oss skapa framtiden tillsammans!

fsad


Inläggstid: Jan-11-2021